אודות האתר      Endorsers      Sponsors      תרומות     אנגלית English
Logo
מידע כללי
אתר אינטרנט
https://www.facebook.com/pages/The-Bible-House/137320743049787?fref=ts
קטגוריה
עמותה
שנת התחלה
1959
פרטי קשר
טלפון
972+86277022
אימייל
biblehousebs@gmail.com
כתובות משלוחים
P.O.BOX 119 באר שבע, באר שבע,

בית כתבי הקודש

Coffee, Bibles, and Friendship! The Bible House is a charming corner of the Negev located in the Old City of Beer Sheva. We offer coffee, areas for conversation, Wi-Fi, and a multi-function area in the back for groups to use. We also have Bibles in over 30 languages that visitors can request for free, including the New Testament. If you like us on Facebook, you can receive announcements about special events for the holidays.

לתרום לארגון
לוח מודעות
אין מודעות לציבור