אודות האתר      Endorsers      Sponsors      תרומות     אנגלית English
Logo
מידע כללי
אתר אינטרנט
http://www.netivah.com/
קטגוריה
עמותה
עיר
נתניה, Israel

נתיבה

The Calling of Netivah Youth Ministry:

To see young men and women coming to the saving knowledge of Yeshua the Messiah, that they may know His love, become like Him and that they may serve Him.

To equip, strengthen and support the maturing of the Messianic/Christian community in Israel to the full stature of Messiah Yeshua in issues of family life, youth work & soldiers ministries.

To provide various activities such as: National youth conferences, Regional youth events, Hiking and camping trips. Seminars and teaching events for youth leaders and congregation leaders Providing relevant conferences for soldiers in the IDF.

לתרום לארגון
לוח מודעות
אין מודעות לציבור